Opštinska vlada je zbog uticaja ekonomske krize u julu mesecu predložila javnim preduzećima smanjenje plata direktora i zaposlenih, kao i smanjenje nadoknada za članove upravnih i nadzornih odbora.

Opštinsko veće je zbog uticaja ekonomske krize u julu mesecu predložilo javnim preduzećima smanjenje plata direktora i zaposlenih, kao i smanjenje nadoknada za članove upravnih i nadzornih odbora.

Od januara meseca informacije o broju zaposlenih i angažovanih osoba u organima državne uprave i jedinica lokalne samouprave i podaci o iznosu isplaćenom za njihove plate trebalo bi da budu javni.

Opštinsko veće donelo je u decembru preporuku javnim preduzećima da od Nove godine smanje plate zaposlenih i usklade ih sa primanjima funkcionera i radnika u opštini.

Opštinsko veće donelo je krajem prošle godine preporuku javnim preduzećima da usklade plate direktora i radnika sa platama funkcionera i zaposlenih u opštini (direktori ne bi trebalo da imaju veću platu od zamenika predsednika opštine – 68.120 dinara). Prema preporuci, javna preduzeća moraju dostaviti izveštaj o isplaćenim platama do 15. u mesecu, počevši od 15. februara.

Predstavnici sindikalnih organizacija u PIK-u „Bečej“ Branislav Šekerović predsednik Samostalnog sindikata, Aleksandar Pešić predsednik sindikata „Nezavisnost“, „pojačani“ predsednikom Samostalnog sindikata poljoprivrede Draganom Zarubicom i predsednikom Granskog sindikata PUT „Nezavisnost“ Slavkom Vlaisavljevićem u ponedeljak 26. aprila su u Beogradu u firmi „Irva investicije“ održali sastanak sa Đorđijem Nicovićem vlasnikom PIK-a „Bečej“ i generalnim direktorom PIK-a Milanom Mišićem, na kom su razgovarali o budućnosti zaposlenih u ovoj, pre tri godine privatizovanoj, poljoprivrednoj firmi.

Sindikati PIK-a „Bečej“ – Samostalni sindikat i sindikat „Nezavisnost“ – su od 2. do 8. jula organizovali štrajk upozorenja, jer vlasnik i generalni direktor PIK-a Đorđije Nicović i Milan Mišić nisu poštovali sporazum koji su sredinom juna potpisali sa predstavnicima sindikata o dinamici isplate zaostalih zarada zaposlenima.

Na opštinskom sajtu je prvi put „u istoriji“ u junu mesecu objavljena tabela u kojoj su navedene neto zarade izabranih osoba za jun mesec 2010. godine.

Krajem prošle nedelje na opštinskom sajtu objavljeni su iznosi neto zarada lokalnih funkcionera u julu mesecu (u prethodnom broju novina objavili smo njihove junske zarade).

Nova školska godina je u većem broju škola u Srbiji počela na vreme, dok je u nekim startovala sa skraćenim časovima ili bez nastave zbog štrajka prosvetnih radnika, koji su od Vlade tražili povećanje plata, isplatu jubilarnih nagrada i veća izdvajanja za obrazovanje.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali