Čitalačka tribina (62)

Tendenciozna polemika preko novina ne donosi dobro, niti rešava probleme. Pokušao sam zato da iznesem samo činjenice, koje su mi poznate kao dugogodišnjem radniku PTT Bečej.

Lagano dodirujući zemlju, travu, asfalt, predmete pred sobom, čvrsto držeći beli štap i prateći kaiš za koji je privezan pas naučen da vodi slepe, stiže do autobuskog stajališta.

Dragi građani, ovim Vam skrećem pažnju na sledeće....

Doselila sam se u Bečej, u Zelenu ulicu, 1980. godine. U to vreme, a i kasnije, trotoari u ulici su redovno čišćeni, a sama ulica je prana.

U prošlom broju Vašeg cenjenog lista objavili ste na strani četiri dva veoma zanimljiva teksta koji govore o parkiranju u našem gradu.

Obraćam vam se, kao građanin Bečeja, penzioner, živo zainteresovana za izgled i ugled grada Bečeja.

Kao što vam je poznato, negde sredinom meseca januara 2010. godine, u „Bečejskom mozaiku“ je objavljen tekst o problemu parkiranja u smislu nezakonitosti u radu i primeni Odluke o parkiranju, a na teret JP Komunalca i njegovog direktora Eržebet Feher.

Nekada su dobošari objavljivali vesti, uglavnom iznenađujuće sadržine. Njih nema više, ali, nažalost, materijal za iznenađenje i stres upravo prikazujemo:

Gospodine predsedniče,
iako sam zagovornik uvođenja reda u oblasti saobraćaja i analogno tome i parkiranja, podržavam INICIJATIVU o ukidanju naplate parkiranja, jer se odluka o plaćanju isključivo ili skoro isključivo zasnivala na pukoj želji (alavosti) za olako zarađenim novcem.

Poštovani, ja sam u ovoj školi (OŠ „Zdravko Gložanski“) konkurisala, jer je bio raspisan konkurs za nastavnika matematike i po već ko zna koji put ga poništavaju i raspisuju novi.

Naslovi

Popularni Članci